FAQ Overview

Tôi không nhớ mật khẩu đăng nhập máy POS?

Để bảo đảm việc bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu sử dụng máy POS, Bạn vui lòng gửi yêu cầu về email: support@payoo.vn và cung cấp các thông tin sau:

-        Tên đại lý/ Cửa hàng:

-        Số serial máy POS (số S/N phía sau máy):

-        Tài khoản đăng nhập (4 số đầu): Payoo sẽ xác minh thông tin và hổ trợ cấp lại mật khẩu cho cửa hàng.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-15 09:19


Payment Gateway

Máy POS đăng nhập/ thanh toán báo lỗi -9 hoặc -13 hay mất kết nối.

Nếu bạn chưa đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại dây mạng để bảo đảm máy được kết nối với mạng Internet.

Bạn có thể thực hiện thao tác kết nối lại bằng cách:

Từ màn hình yêu cầu đăng nhập, Bấm FUNC.

-        Chọn số 2. Cài đặt kết nối. (Chọn số 13. Cài đặt kết nối nếu máy đã đăng nhập)

-        Chọn số 3. TCP IP

-        Chọn số 1. USE DHCP

Máy thoát ra màn hình ban đầu, bạn vui lòng đăng nhập/ thanh toán lại. Nếu vẫn không kết nối được, vui lòng liên hệ Hotline Payoo để được hỗ trợ.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-16 05:01


CS tiếp nhận phản ảnh khách hàng không nhận được OTP của Payoo.

Vào SMS manager kiểm tra:

-          Nếu có ghi nhận và trạng thái “thành công”: Thông báo với khách hàng hệ thống ghi nhận thành công. Trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn có thể liên quan đến nhà mạng bị ghẽn, tin nhắn đến chậm. Nhờ khách hàng thử lại lần nữa. Trường hợp vẫn không nhận được sms, Payoo sẽ kiểm tra lại với nhà mạng.

-          Nếu không có ghi nhận hoặc trạng thại “không thành công”: gửi email cho nhóm “Dev core” theo mẫu:

---  

Khách hàng không nhận được sms của Payoo:

 • Số điện thoại:
 • Thời gian: Giao dịch thực hiện.
 • Tình trạng kiểm tra trên SMS Manager

---

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:00


Tôi đã thanh toán khoản vay của NCC (FE, HDSaiSon, PPF,…) nhưng vẫn nhận được tin nhắn nhắc nợ/ cuộc gọi nhắc nợ của NCC.

Giao dịch đã thành công, bạn yên tâm NCC đã ghi nhận.

 • Nhận được tin nhắn bạn vui lòng bỏ qua (vì tin nhắn tự động)
 • Nhận cuộc gọi nhắc nợ có thể nhân viên chưa cập nhật kịp dữ liệu nếu bạn mới thanh toán, nếu vẫn tiếp tục nhận cuộc gọi, Bạn cung cấp biên nhận cho nhân viên kiểm tra lại.

Đồng thời Payoo cũng làm việc với NCC không liên hệ với Bạn nữa.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:10


CS tiếp nhận phản ánh: đã thanh toán khoản vay của NCC (FE, HDSaiSon, PPF,…) nhưng vẫn nhận được tin nhắn nhắc nợ/ cuộc gọi nhắc nợ của NCC

CS gửi email đến đầu mối báo với trường hợp KH đã thanh toán thành công nhưng vẫn bị nhắc nợ, thông tin:

 • Mã giao dịch
 • Ngày giao dịch
 • Ngày nhận cuộc gọi nhắc nợ:

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:11


Mobile App

CS tiếp nhận phản ảnh khách hàng không nhận được OTP của Payoo.

Vào SMS manager kiểm tra:

-          Nếu có ghi nhận và trạng thái “thành công”: Thông báo với khách hàng hệ thống ghi nhận thành công. Trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn có thể liên quan đến nhà mạng bị ghẽn, tin nhắn đến chậm. Nhờ khách hàng thử lại lần nữa. Trường hợp vẫn không nhận được sms, Payoo sẽ kiểm tra lại với nhà mạng.

-          Nếu không có ghi nhận hoặc trạng thại “không thành công”: gửi email cho nhóm “Dev core” theo mẫu:

---  

Khách hàng không nhận được sms của Payoo:

 • Số điện thoại:
 • Thời gian: Giao dịch thực hiện.
 • Tình trạng kiểm tra trên SMS Manager

---

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:00


Làm sao để thay đổi avatar trên mobile app của VDT Payooo

Vào phần menu --> thông tin vi điện tử 00> click lên avatar.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-22 08:37


PayBill

Cửa hàng muốn hủy giao dịch Paybill đã thanh toán thành công?

Payoo sẽ gửi mẫu “Yêu cầu hủy giao dịch” qua email của cửa hàng, cửa hàng điền các thông tin theo mẫu và gửi lại email cho Payoo.

Bộ phận xử lý sẽ phản hồi tiếp nhận/ kết quả qua email cho cửa hàng.

Đính kèm “Mẫu yêu cầu hủy giao dịch”  

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:39


CS tiếp nhận email yêu cầu hủy giao dịch Paybill?

Chuyển email vào rule email “Xử lý hủy” team monitor sẽ xử lý và phản hồi cho cửa hàng.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:40


Tôi thanh toán giao dịch Paybill, nhưng biên nhận có dòng “đang xử lý”.

Bạn cung câp thông tin giao dịch. Payoo đang kiểm tra trạng thái với nhà cung cấp.

Bạn vui lòng kiểm tra trạng thái sau nhé

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:11


CS tiếp nhận phản ánh từ khách hàng/đại lý giao dịch paybill chưa có trạng thái cuối.

Chuyển thông tin sang team xử lý ưu tiên xử lý trạng thái cuối.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:12


POS

Trên biên nhận Tổng kết có xuất hiện GD Hủy, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Bạn vui lòng kiểm tra và thanh toán lại cho Khách hàng nếu đã thu tiền của GD này. Nếu thanh toán lại vẫn không thành công, bạn vui lòng liên hệ Hotline Payoo hoặc liên hệ khách hàng để hoàn tiền giao dịch.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-16 05:09


Tôi không nhớ mật khẩu đăng nhập máy POS?

Để bảo đảm việc bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu sử dụng máy POS, Bạn vui lòng gửi yêu cầu về email: support@payoo.vn và cung cấp các thông tin sau:

-        Tên đại lý/ Cửa hàng:

-        Số serial máy POS (số S/N phía sau máy):

-        Tài khoản đăng nhập (4 số đầu): Payoo sẽ xác minh thông tin và hổ trợ cấp lại mật khẩu cho cửa hàng.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:29


Trên biên nhận thanh toán có dòng chữ giao dịch: “giao dịch đang xử lý”, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Bạn cần kiểm tra lại trạng thái giao dịch vào cuối ca. a. Cách kiểm tra Trạng thái giao dịch: b. Cách xử lý: - Nếu GD “Thành công”  Khách hàng đã được thanh toán. - Nếu GD “Đang xử lý” / “Không tồn tại”  Vui lòng liên hệ Hotline Payoo để được kiểm tra hỗ trợ. - Nếu GD “Hủy”  Khách hàng chưa được thanh toán, Bạn vui lòng thanh toán lại nếu đã thu tiền.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:28


Trên biên nhận Tổng kết có xuất hiện GD Hủy, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Bạn vui lòng kiểm tra và thanh toán lại cho Khách hàng nếu đã thu tiền của GD này.

Nếu thanh toán lại vẫn không thành công, bạn vui lòng liên hệ Hotline Payoo hoặc liên hệ khách hàng để hoàn tiền giao dịch.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:29


Trên biên nhận thanh toán có dòng chữ giao dịch: “giao dịch đang xử lý”, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Bạn cần kiểm tra lại trạng thái giao dịch vào cuối ca.  

a) Cách kiểm tra Trạng thái giao dịch:

b) Cách xử lý:

-        Nếu GD “Thành công” à Khách hàng đã được thanh toán.

-       Nếu GD “Đang xử lý” / “Không tồn tại” à Vui lòng liên hệ Hotline Payoo để được kiểm tra hỗ trợ.

-       Nếu GD “Hủy” à Khách hàng chưa được thanh toán, Bạn vui lòng thanh toán lại nếu đã thu tiền.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:29


Thanh toán giao dịch trên POS, máy báo “Số tiền tối đa xxx đồng”. (xxx là số tiền thanh toán tối đa/ giao dịch)

Payoo và đại lý sẽ thống nhất hạn mức thanh toán phù hợp với cửa hàng. 

Các giao dịch thanh toán vượt hạn mức/ giao dịch, bạn vui lòng liên hệ đến hotline Payoo để tư vấn khách hàng đến cửa hàng có thể thanh toán hạn mức cao hơn.

Bổ sung thêm nội dung.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-16 05:13


Máy POS đăng nhập/ thanh toán báo lỗi -9 hoặc -13 hay mất kết nối. Tôi đã thực hiện như hướng dẫn của Payoo rồi nhưng máy vẫn không hoạt động.

Bạn cung cấp các thông tin:

 • Số serial của máy POS:
 • Địa chỉ cửa hàng:
 • Thông tin SĐT liên hệ

Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với Bạn hỗ trợ trường hợp này tối đa là 1h làm việc.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:36


CS nhận thông tin báo lỗi kết nối của máy POS?

Gửi thông tin bên dưới đến email tech@payoo.vn với email template:

--- Máy POS đăng nhập/ thanh toán báo lỗi -9 hoặc -13 hay mất kết nối. Cửa hàng đã thực hiện như hướng dẫn của Payoo nhưng máy vẫn không hoạt động. Thông tin:

 • Số serial của máy POS:
 • Địa chỉ cửa hàng:
 • Thông tin SĐT liên hệ  

Nhờ OP liên hệ hướng dẫn cửa hàng tối đa là 1h làm việc.  

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:37


Ví điện tử

Tôi muốn thay đổi email đăng ký ví điện tử Payoo?

Payoo chưa hỗ trợ tính năng chủ ví tự thay đổi email đăng ký. Trường hợp này, chủ ví vui lòng gửi email đến support@payoo.vn, cung cấp các thông tin sau:

 • Email cũ:
 • Email cần thay đổi:
 • Họ tên chủ ví:
 • Số điện thoại đăng ký ví:
 • Số CMND:

Payoo xác minh thông tin và hỗ trợ bạn thay đổi email

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-22 09:09


Tôi tạo ví điện tử Payoo nhưng không nhận được OTP của Payoo.

Bạn cung cấp số điện thoại đăng ký ví, Payoo kiểm tra thông tin và báo lại cho Bạn.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:01


CS tiếp nhận phản ảnh khách hàng không nhận được OTP của Payoo.

Vào SMS manager kiểm tra:

-          Nếu có ghi nhận và trạng thái “thành công”: Thông báo với khách hàng hệ thống ghi nhận thành công. Trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn có thể liên quan đến nhà mạng bị ghẽn, tin nhắn đến chậm. Nhờ khách hàng thử lại lần nữa. Trường hợp vẫn không nhận được sms, Payoo sẽ kiểm tra lại với nhà mạng.

-          Nếu không có ghi nhận hoặc trạng thại “không thành công”: gửi email cho nhóm “Dev core” theo mẫu:

---  

Khách hàng không nhận được sms của Payoo:

 • Số điện thoại:
 • Thời gian: Giao dịch thực hiện.
 • Tình trạng kiểm tra trên SMS Manager

---

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:00


Tôi là đại lý của Payoo, và thực hiện nạp tiền chuyển khoản và tài khoản của công ty Payoo nhưng tiền chưa vào ví?

Bạn cung cấp các thông tin đã chuyển khoản:

 • Số tiền
 • Ngân hàng
 • Thời gian chuyển
 • Tên ví nạp
 • Ủy nhiệm chi/ sms trừ tiền.

Payoo kiểm tra với ngân hàng, nếu nhận được báo có sẽ nạp tiền ngay vào tài khoản của Bạn.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:03


CS tiếp nhận nạp tiền chuyển khoản nhưng tiền chưa vào ví

Gửi các thông tin và ủy nhiệm chi/sms trừ tiền cho kế toán kiểm tra và nạp ví cho đại lý.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:04


Tôi nạp tiền online hoặc bằng liên kết, TKNH đã bị trừ tiền nhưng ví vẫn chưa có tiền.

Bạn cung cấp tên ví và ngân hàng để Payoo kiểm tra

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:04


CS tiếp nhận phản ánh nạp tiền online hoặc bằng liên kết, TKNH đã bị trừ tiền.

Kiểm tra tên ví hay thông tin TKNH trên CCM và xử lý

Trạng thái Xử lý
Thành công Thông báo giao dịch thành công, hướng dẫn KH kiểm tra số dư ví
Thất bại/hủy Giao dịch ghi nhận tại hệ thống Payoo là không thành công. Nếu KH bị trừ tiền à Payoo sẽ phối hợp với ngân hàng hoàn tiền cho KH theo quy định. Vào ngày làm việc kế tiếp Payoo đối soát với ngân hàng và xử lý hoàn tiền. Thời gian tiền vào TKNH sẽ theo quy định của ngân hàng phát hành.
Chờ hoàn tất Kiểm tra với Đối soát và kế toán có nhận báo có à nếu đã nhận báo có à chuyển trạng thái từ chờ hoàn tất sang thành công. Sau khi chuyển trạng thái tiền sẽ vào ví khách hàng
Chờ nhận tiền Với trạng thái này, Payoo đã nhận được báo có. CS chuyển trạng thái từ “chờ nhận tiền” à“thành công”. Sau khi chuyển trạng thái tiền sẽ vào ví khách hàng

 

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 11:07


Làm sao để thay đổi avatar trên mobile app của VDT Payooo

Vào phần menu --> thông tin vi điện tử 00> click lên avatar.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-22 08:37


Paycode

Tôi thực hiện giao dịch mua mã thẻ trên website, nhưng do sơ xuất tôi viết nhầm địa chỉ email nhận mã thẻ?

- Nếu bạn thanh toán bằng ví điện tử: Payoo sẽ gửi lại mã thẻ qua email/ số điện thoại đăng ký ví.

- Nếu bạn thanh toán bằng TKNH: Payoo sẽ gửi lại mã thẻ qua email/ số điện thoại mà bạn đã khai báo khi thanh toán.  

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:33


CS nhận yêu cầu khách hàng cần gửi lại mã thẻ giao dịch Paycode vì do viết nhầm địa chỉ email?

 • Vào quản lý BM - Quản lý thẻ cào/ nạp tiền à tìm kiếm giao dịch và chọn menu nhập thông tin và gửi lại mã thẻ nạp tiền.
 • Xác định giao dịch thanh toán bằng hình thức nào:
  • Nếu bằng VĐT: gửi lại mã thẻ qua email/ số điện thoại đăng ký ví.
  • Nếu bạn thanh toán bằng TKNH: Payoo sẽ gửi lại mã thẻ qua email/ số điện thoại mà bạn đã khai báo khi thanh toán.

Tác giả: : Lam Quang Vu
Cập nhật lần cuối: 2019-10-21 10:34