Thanh toán giao dịch trên POS, máy báo “Số tiền tối đa xxx đồng”. (xxx là số tiền thanh toán tối đa/ giao dịch)

Lam Quang Vu
2019-10-16 05:13

Payoo và đại lý sẽ thống nhất hạn mức thanh toán phù hợp với cửa hàng. 

Các giao dịch thanh toán vượt hạn mức/ giao dịch, bạn vui lòng liên hệ đến hotline Payoo để tư vấn khách hàng đến cửa hàng có thể thanh toán hạn mức cao hơn.

Bổ sung thêm nội dung.

Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này