Trên biên nhận thanh toán có dòng chữ giao dịch: “giao dịch đang xử lý”, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Lam Quang Vu
2019-10-21 10:29

Bạn cần kiểm tra lại trạng thái giao dịch vào cuối ca.  

a) Cách kiểm tra Trạng thái giao dịch:

b) Cách xử lý:

-        Nếu GD “Thành công” à Khách hàng đã được thanh toán.

-       Nếu GD “Đang xử lý” / “Không tồn tại” à Vui lòng liên hệ Hotline Payoo để được kiểm tra hỗ trợ.

-       Nếu GD “Hủy” à Khách hàng chưa được thanh toán, Bạn vui lòng thanh toán lại nếu đã thu tiền.

Tag: Giao dịch đang xử lý
Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này