Trên biên nhận thanh toán có dòng chữ giao dịch: “giao dịch đang xử lý”, Cửa hàng cần xử lý như thế nào?

Lam Quang Vu
2019-10-21 10:28

Bạn cần kiểm tra lại trạng thái giao dịch vào cuối ca. a. Cách kiểm tra Trạng thái giao dịch: b. Cách xử lý: - Nếu GD “Thành công”  Khách hàng đã được thanh toán. - Nếu GD “Đang xử lý” / “Không tồn tại”  Vui lòng liên hệ Hotline Payoo để được kiểm tra hỗ trợ. - Nếu GD “Hủy”  Khách hàng chưa được thanh toán, Bạn vui lòng thanh toán lại nếu đã thu tiền.

Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này