Tôi không nhớ mật khẩu đăng nhập máy POS?

Lam Quang Vu
2019-10-21 10:29

Để bảo đảm việc bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu sử dụng máy POS, Bạn vui lòng gửi yêu cầu về email: support@payoo.vn và cung cấp các thông tin sau:

-        Tên đại lý/ Cửa hàng:

-        Số serial máy POS (số S/N phía sau máy):

-        Tài khoản đăng nhập (4 số đầu): Payoo sẽ xác minh thông tin và hổ trợ cấp lại mật khẩu cho cửa hàng.

Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này