Tôi muốn thay đổi email đăng ký ví điện tử Payoo?

Lam Quang Vu
2019-10-22 09:09

Payoo chưa hỗ trợ tính năng chủ ví tự thay đổi email đăng ký. Trường hợp này, chủ ví vui lòng gửi email đến support@payoo.vn, cung cấp các thông tin sau:

  • Email cũ:
  • Email cần thay đổi:
  • Họ tên chủ ví:
  • Số điện thoại đăng ký ví:
  • Số CMND:

Payoo xác minh thông tin và hỗ trợ bạn thay đổi email

Điểm trung bình: 0 (0 Vote)

Bạn có thể bình luận về bài này