Đề nghị một nội dung mới

Nội dung bạn đề nghị sẽ được đăng sau khi quản trị viên của chúng tôi đã duyệt. Những thông tin sau là bắt buộc tên của bạn, địa chỉ email của bạn, mục, chủ đềnội dung bài. Xin chừa một khoảng cách sau mỗi từ khóa.

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.